Kwalifikacje


Dr n.med. Anna Dańska Bidzińska

Specjalista ginekolog położnik
Specjalista ginekolog onkolog

Członek:

Polskiego Towarzystwa Ginekologii,
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej,
Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym i operacyjnym schorzeń ginekologicznych w tym mięśniaków macicy, guzów macicy i jajnika. Wykonuje badania USG w zakresie gruczołu piersiowego i narządu rodnego. Wykonuje kolposkopię i leczy wszelkie nieprawidłowości w zakresie szyjki macicy. Wykonuje zabiegi laserowe w zakresie ginekologii. Prowadzi leczenie skojarzone w zakresie nowotworów kobiecych.


 

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński

Specjalista ginekolog położnik
Specjalista ginekolog onkolog

Członek:

Polskiego Towarzystwa Ginekologii,
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej,
Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej,
Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Ginekologicznej,
Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym i laparoskopowym schorzeń ginekologicznych w tym mięśniaków macicy, guzów macicy i jajnika. Wykonuje zabiegi laserowe w zakresie ginekologii. Wykonuje badania USG narządu rodnego. Wykonuje kolposkopię i leczy wszelkie nieprawidłowości w zakresie szyjki macicy. Wykonuje zabiegi histeroskopowe.

 


 

Lek. Anna Skrzypczyk-Ostaszewicz
Specjalista onkologii klinicznej

Członek:
PTOK (Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej)
ESGO (European Society of Gynaecological Oncology)
INCIP (International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy)

Zajmuje się planowaniem i prowadzeniem całości postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wszystkich nowotworów litych, a w szczególności:
nowotworów ginekologicznych
raka piersi
nowotworów współistniejących z ciążą
nowotworów o tzw. nieznanym punkcie wyjścia

Kwalifikuje do leczenia systemowego nowotworów złośliwych (chemioterapia, hormonoterapia, leczenie celowane – ukierunkowane molekularnie), a także prowadzi je i nadzoruje jego skuteczność oraz tolerancję, z uwzględnieniem profilaktyki, rozpoznawania i leczenia ewentualnych działań niepożądanych terapii przeciwnowotworowej.

Kwalifikuje i prowadzi leczenie objawowe i wspomagające u chorych na nowotwory złośliwe (leczenie wspomagające przerzutów do kości, podstawowe leczenie przeciwbólowe, leczenie przeciwwymiotne itp.).